HAPSA

Home Isolation Kits Distribution

WHY HOME ISOLATION KIT?

As a pilot initiative, HAPSA Nepal along with COVID Alliance Nepal worked in building a Home Isolation Kit for a municipality in Dhangadhi (one the the most hard hit areas in Nepal). Given its utility, we expanded the kit’s use across the country. 

WHAT IS IT?

GHARMAI SHYAR

Step 1

Request for home isolation kits
(download pdf with request)

१.

घरमै स्याहार होम आइसोलेशन किट्सका लागि अनुरोध पत्र पठाउने
(अनुरोध पत्रको लागि तल क्लिक गर्नु होस्)

Step 2

Memorandum of understanding
(download pdf with MoU template)

२.

समझौता पत्रका सबै बुदाहरु राम्ररी पढेर हस्ताक्षर गर्ने
(समझौता पत्रको लागि तल क्लिक गर्नु होस्)

Step 3

Organise delivery

३.

किट्स ब्यागहरू संकलन गरि आफ्नो पालिकामा स्वयमले पुर्याउनु पर्ने

Step 4

Distribution

४.

पालिकाका विभिन्न वडाहरूमा कोभिड- 19 संक्रमित घरधुरीलाई किट्सहरूको ( एक घर एक किट्स) सहज वितरण गर्ने

Step 5

Follow up and communication
(download template for beneficiary list to print)

५.

संक्रमित (किट्स उपलब्ध गराइएको व्यक्ति)को नाम, ठेगाना, सम्पर्क नं, फोटो तथा भिडियोहरू उपलब्ध गराउने
(लाभान्वित व्यक्तिको सुचि भर्नका लागि तल क्लिक गर्नु होस्)

HEALTH GUIDELINES DURING HOME ISOLATION

HOW TO GET IT?

We send home isolation kits upon requests of local Municipalities. You can contact your nearest Municipality and ask for Home Isolation Kit.

A map with requested/delivered Home Isolation Kits with phone numbers of contact persons is below: